برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «استرالیا» (HIMAA)

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «استرالیا» (HIMAA) این انجمن اکثر الگوهای خود را مشابه انجمنهای علمی مدارک پزشکی آمریکا و انگلستان به اجرا در آورده است. این انجمن در سال 1942 با عنوان فدراسیون کتابداران ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان»

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان» همانگونه که می دانیم، بیمارستان «سنت بار تلومیو» در لندن از اولین بیمارستانها در عرصه مدارک پزشکی است و در سال 1137  میلادی تشکیل شد. در همان سالهای اولیه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA)

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA) در آمریکا تاریخچه مدارک پزشکی را می توان از بیمارستانها شروع نمود. یکی از اولین مراکزی که در تکمیل مدارک پزشکی نقش داشت «بیمارستان پنسیلوانیا» است (1752 م)، ادامه مطلب…