اهداف انجمن

 • توسعه در تکنیکهای نگهداری مدارک پزشکی
 • تشویق و توسعه برنامه های آموزشی مدارک پزشکی
 • افزایش پیشرفت حرفه ای اعضای خود.
 • به وجود آوردن استانداردهایی جهت پیشرفت برنامه های آموزشی.

این انجمن یک سال پس از تشکیل یعنی در سال 1949 نشریه ای تحت عنوان مدارک پزشکی منتشر نمود که بعدها به عنوان «ژورنال اطلاعات مراقبتهای بهداشتی» تغییر نام داد و از سال 1991  که به این نام تغییر یافت هر سه ماه یکبار «فصلنامه» منتشر می شد. نام اولین رئیس این انجمن «بنجامین برنارد» بود که نویسنده کتاب معروف «مدارک پزشکی» است.

«پرسنل » مدارک پزشکی در انگلستان

 • پرسنل مسئول اطلاعات مدارک پزشکی

به کسانی که تحصیلاتشان در زمینه «مدارک پزشکی و اطلاعات بهداشتی» است و از نظر کاری ماهر و معمولاً رده بالا هستند و در ضمن «هماهنگ کننده» نیز می باشند اطلاق می شود.

 • پرسنل مسئول مدارک پزشکی

اینها افرادی هستند که در زمینه مدارک پزشکی تحصیل کرده اند و کارهای «سرپرستی» را انجام می دهند و شاید بتوان آنها را با «کارشناسان» مقایسه کرد.

 • مدیر اجرایی

اعضای انجمن

انجمن مدارک پزشکی در حال حاضر بیش از چند هزار نفر عضو دارد و 15 شبکه منطقه ای دارد که فعالیتهایی را انجام می دهند. در ضمن این انجمن یکی از اعضای فعال «فدراسیون بین المللی سازمان مدارک بهداشتی » (IFHRO) است.

ترکیب اعضای این انجمن به این صورت است :

 • اعضای پیوسته : این افراد هنوز امتحان تأیید را نداده اند ولی متقاضی عضویت در یک انجمن حرفه ای می باشند.
 • اعضای حرفه ای : افرادی هستند که 2 سال جزء اعضا پیوسته بوده اند و سپس تبدیل به این گروه شده اند.
 • اعضای دانشجو : افرادی هستند که خود را آماده امتحان تأیید می کنند.
 • اعضای تأیید شده : افرادی هستند که یکسری از امتحانات را گذرانده اند و به آنها مدرک تأیید (M.R ) داده می شود.
 • اعضای پزشکی وابسته : افرادی هستند که تماس ویژگیهای یک عضو را دارا می باشند و در حقیقت در این حرفه کار می کنند و آموزش دیده اند و امتحان مخصوص تصدیق نامه و گواهینامه های حرفه ای را نیز گذرانده اند.
 • اعضای افتخاری : در حقیقت وابسته هستند ولی به علت «کار برجسته» در زمینه مدارک پزشکی به صورت افتخاری و برجسته مطرح می شوند.
 • اعضای بازنشسته

سطوح تحصیلات

الف) «دوره کارشناسی» که امتخان مربوطه را گذرانده اند و درجه R.R.A را اخذ نموده اند.

ب) «دوره کاردانی» که امتحان مربوط به آن را گذرانده اند و درجه A.R.T را اخذ نموده اند.

علاوه بر آن عده ای نیز هستند که تا سطح دکترای تخصصی (Ph.D) ادامه تحصیل می دهند. که مقطع فوق در اکثر دانشگاهها به نام مدیریت اطلاعات بهداشتی معروف است.  و علاوه بر این دو گروه عده ای نیز هستند که درجه A.R.T ندارند ولی «تجربه عملی» در این خصوص دارند که به این دسته ارائه دهندگان مدارک پزشکی گفته می شود.