مقالات و پایان نامه ها

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «استرالیا» (HIMAA)

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «استرالیا» (HIMAA) این انجمن اکثر الگوهای خود را مشابه انجمنهای علمی مدارک پزشکی آمریکا و انگلستان به اجرا در آورده است. این انجمن در سال 1942 با عنوان فدراسیون کتابداران ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

«پرسنل » مدارک پزشکی در انگلستان

اهداف انجمن توسعه در تکنیکهای نگهداری مدارک پزشکی تشویق و توسعه برنامه های آموزشی مدارک پزشکی افزایش پیشرفت حرفه ای اعضای خود. به وجود آوردن استانداردهایی جهت پیشرفت برنامه های آموزشی. این انجمن یک سال ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان»

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان» همانگونه که می دانیم، بیمارستان «سنت بار تلومیو» در لندن از اولین بیمارستانها در عرصه مدارک پزشکی است و در سال 1137  میلادی تشکیل شد. در همان سالهای اولیه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

«آموزش» مدارک پزشکی در آمریکا

«آموزش» مدارک پزشکی در آمریکا تا زمان تأسیس انجمن مدارک پزشکی آمریکا، آموزش خاصی برای این رشته وجود نداشت و در سالهای اولیه کارکنان مشغول سر و سامان دادن بخشها بودند. شیوه تربیت نیرو بدین ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا

مسئولیت انجمن انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا جهت بهبود بخشیدن اطلاعات بهداشتی بمنظور تسهیل امر مراقبت بهداشتی و ارتقای سطح کیفی و کمی مراقبت از بیماران به وجود آمده است. و به عبارت دیگر AHMA ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA)

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA) در آمریکا تاریخچه مدارک پزشکی را می توان از بیمارستانها شروع نمود. یکی از اولین مراکزی که در تکمیل مدارک پزشکی نقش داشت «بیمارستان پنسیلوانیا» است (1752 م)، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به ادامه مطلب…

By 92, ago